vakarauti

vakarauti
vakaráuti, -áuja (-áuna DrskŽ), -ãvo intr. NdŽ, P.Skar, Jnšk, Dj, Ps, vãkarauti, -auja (-auna), -avo P.Skar, FrnW, Ilg; Kos61, LTR(Šn) 1. žr. vakaruoti 1: Vãkarauja žiemą: vyrai pančius suka, bobos plunksnas plėšo Vlkv. Ar daug vakar bevakaráudamos priverpėt? Jz. Aš tai nevakaráunu: nelabai galiu ir gazo gailiu degyt Jz. Seniau tai vakaráudavom: mergaitės verpdavo, megzdavo, vyrai vydavo apivarus, pančius vydavo Všk. Vakaráuti turėjom vakarais Vn. Ateina dvi moteri su vindais, o buvo tokis paprotys, kad po vakarienei subatos vakare eiti vakaraut BsMtI108(Brt). Lempelė tokia nedidelė žiba – vakaráuja Skrb. Šiandien ilgai vãkarausim, tai bernas susuks daug pančių Snt. Tai gal eisime gulti, ko čia dabar vakaraujame kaip žiemą J.Paukš. | prk.: Kiaulės irgi nemėgsta ilgai vakarauti, mėgsta anksti gulti M.Katk. 2. žr. vakaruoti 3: Atvažiuona, sueina vakaráut berniokai an tas užkurines Vb. Aš noriu eit vakaráut Brž. \ vakarauti; įsivakarauti; pavakarauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • vakarauti — vakaráuti vksm. Jei gali̇̀ nemiegóti, gali̇̀ vakaráuti ir ki̇̀tą diẽną jaũstis gerai̇̃, tai puikù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pavakarauti — 1. J.Jabl(Jnšk), NdŽ žr. pavakaruoti 1: Vakaraudavom teip pat sau vieni susėdę, pavakarauji iki kokių devynių Skrb. Reikia tiktai netingėti pavakaraut rš. 2. refl. žr. pavakaruoti 3 (refl.): Eitumėm pasivakaraut, ar ką? RdN. Direktorius sykį į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vakaravimas — vakarãvimas sm. (1) NdŽ, Dglš, vãkaravimas (1) NdŽ → vakarauti: 1. Malonūs ir dori buvo tai vakaravimai Vaižg. Tarp varšavinių ir mūsų sodžiaus nebuvo nei bendrų vakaravimų, nei talkų, nei linamynės A.Vaičiul. 2. LTR(Rm) Buvo muzika nupirkta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsivakarauti — žr. įvakaruoti 1 (refl.): Jie teip įsivakaravo, kad ir miegą užmiršo Grž. vakarauti; įsivakarauti; pavakarauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”